Cilindru compactor Bomag Second Hand

Bomag este liderul mondial in producerea si vanzarea de cilindri compactori , diferentiindu-se prin calitate, performanta, eficienta si tehnologie inalta.Ca membru important al grupului FAYAT International, unul dintre liderii pie?ei echipamentelor pentru construc?ia drumurilor, compania BOMAG livreaz? toate tipurile de utilaje necesare construc?iei infrastructurii de transport - de la compactoare pentru terasamente la freze rutiere ?i stabilizatoare-reciclatoare, de la compactoare la repartizatoare pentru balasturi stabilizate ?i mixturi asfaltice. Cu o experien?? impresionat? acumulat? în peste jum?tate de secol de existent ?i un know-how propriu, compania BOMAG se mândre?te a fi un vector de inovare care stabile?te direc?ia ?i ritmul de dezvoltare în industria de utilaje destinate construc?iei de drumuri. Conceperea ?i implementarea unui num?r mare de tehnologii, de la sistemele automate de m?surare ?i control al opera?iilor de compactare – ECONO MIZER ?i ASPHALT MANAGER, pân? la modalit??i de reducere a costurilor de operare – ECO MODE sau cea mai eficient? solu?ie de înc?lzire a grinzilor repartizatoarelor de asfalt –MAGMALIFE, nu poate fi trecut? cu vederea. Re?eaua global? de exper?i ?i parteneri din peste 120 de ??ri este al?turi de client pentru a le pune la dispozi?ie solu?ii de configurarea parcurilor de utilaje ?i pân? la rezolvarea celor mai dificile sarcini întâlnite în desf??urarea activit??ii lor. Puterea inovatoare a companiei const? în angajamentul ?i experien?a unic? a unui num?r de peste 2.000 de angaja?i în întreaga lume – surs? de know-how care a propulsat BOMAG în topul produc?torilor mondiali pe segmentul utilajelor de constructive pentru drumuri. Acesta este motivul angajamentului necondi?ionat în direc?ia calit??ii, eficien?ei, dezvolt?rii ?i produc?iei de utilaje, dar ?i a calific?rii permanente a angaja?ilor, pentru garantarea sprijinului optim de mentenan?? ?i service pe ?antierele clien?ilor s?i. Un cilindru compactor Bomag este tot ceea ce iti doresti atunci cand vine vorba de asfaltare si nivelare . Celebrul compactor se comercializeaza sub diferite forme si dimensiuni pentru orice aplicatie.De la compactori manuali pana la compactor lis, mic, pneumatic sau cu picior de oaie, Bomag ofera calitatea si robustetea necesara pentru a asigura rezultatul dorit. Ca membru important al grupului FAYAT International, unul dintre liderii pietei echipamentelor pentru constructia drumurilor, compania BOMAG livreaza toate tipurile de utilaje necesare constructiei infrastructurii de transport - de la compactoare pentru terasamente la freze rutiere si stabilizatoare-reciclatoare, de la compactoare la repartizatoare pentru balasturi stabilizate si mixturi asfaltice. Cu o experienta impresionanta acumulata în peste jumatate de secol de existenta si un know-how propriu, compania BOMAG se mândreste a fi un vector de inovare care stabileste directia si ritmul de dezvoltare în industria de utilaje destinate constructiei de drumuri. Conceperea si implementarea unui numar mare de tehnologii, de la sistemele automate de masurare si control al operatiilor de compactare – ECONO MIZER si ASPHALT MANAGER, pâna la modalitati de reducere a costurilor de operare – ECO MODE sau cea mai eficienta solutie de încalzire a grinzilor repartizatoarelor de asfalt –MAGMALIFE, nu poate fi trecuta cu vederea. Reteaua globala de experti si parteneri din peste 120 de tari este alaturi de client pentru a le pune la dispozitie solutii de configurarea parcurilor de utilaje si pâna la rezolvarea celor mai dificile sarcini întâlnite în desfasurarea activitatii lor. Puterea inovatoare a companiei consta în angajamentul si experienta unica a unui numar de peste 2.000 de angajati în întreaga lume – sursa de know-how care a propulsat BOMAG în topul producatorilor mondiali pe segmentul utilajelor de constructie pentru drumuri. Acesta este motivul angajamentului neconditionat în directia calitatii, eficientei, dezvoltarii si productiei de utilaje, dar si a calificarii permanente a angajatilor, pentru garantarea sprijinului optim de mentenanta si service pe santierele clientilor sai. Utilben vinde orice model de cilindru compactor Bomag second hand sau nou cu plata integrala sau in leasing.