campaign-notification campaign-notification

Granturi IMM pentru achizitia de UTILAJE de Constructii

Publicat de Utilben06/10/2020

Afla cum poti accesa granturi IMM pentru achizitia de utilaje de costructii in urma impactului pandemic.

Cum poți accesa granturi din fonduri europene nerambursabile pentru IMM-urile afectate de pandemie.

 

Ce valoare au granturile nerambursabile

Micro și PFA-uri Granturi nerambursabile – 2.000 euro

            Micro și PFA-uri Granturi nerambursabileGranturi nerambursabile pentru capital de lucru, acordate sub formă de sumă forfetară, pentru IMM-uri/PFA-uri.

 

Pentru capitalul de lucru* - 2.000 - 150.000 EUR

            2000 de euro – pentru IMM-uri cu cifra de afaceri între 5.000 și 13.500 de euro la finalul anului 2019 - 15% din cifra de afaceri, maximum 150.000 de euro, pentru IMM-uri cu cifra de afaceri de peste 13.500 de euro la 2019.

*Notă: Dacă beneficiarul face parte din categoria întreprinderilor legate și mai multe dintre firmele legate din grup au depus cereri de finanțare, grantul maxim care poate fi acordat tuturor acestora nu poate depăși 250.000 de euro.

 

Pentru Investiții - 50.000 - 200.000 EUR

·         extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de servicii;

·         realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;

·         reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Este necesară o contribuție proprie de minimum 15% din valoarea proiectului cu excepția Regiunii București-Ilfov, unde valoarea cofinanțării este minimum 30% din valoarea proiectului.

 

Cum obții grantul nerambursabil

 

1.    Citești ghidul pregătit de partenerul nostru BCR cu schemele de finanțări;

https://www.paperturn-view.com/us/cohn-jansen/ghid-granturi-europene?pid=MTA109505

 

2.    Verifică dacă ai deja Certificatul de Situație de urgență aici:

https://csu.prevenire.gov.ro/login

 

3.    Te înscrii pe portal și completezi online informațiile necesare despre firma ta/ PFA-ul tău;

https://granturi.imm.gov.ro/auth/login

 

4.    Alegi un partener bancar – Eligibil în acest program.

 

5.    Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) va analiza solicitările și le va aproba pe cele care sunt conforme;

 

6.    Se semnează contractul de grant, iar ulterior, după ce banca încasează banii, vor fi virați în contul tău;

 

Criterii de eligibilitate

Microîntreprinderi

Se pot acorda microgranturi:

1) Pentru IMM-uri fără niciun angajat - Trebuie să facă dovada, prin situațiile financiare depuse, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019.

 

2) Pentru PFA și ONG cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate eligibile, prevăzute în anexa 1 la OUG 130.

 

3) Pentru PFA/CMI (Cabinete Medicale Individuale) dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 și care nu au beneficiat de stimulentul acordat în baza OUG 43/2020 (Ordonanța din 6 Aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirus-ului COVID-19, pe perioada stării de urgență)

 

Acestea trebuie să se asigure că: a) Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /CMI pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020; b) Au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 de euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la punctele 1) și 2); c) Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea grantului.

 

 Granturi nerambursabile pentru capital de lucru

Se pot acorda pentru IMM-uri care:

·         au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

 

·         au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

 

·         dispun de cofinanțare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru (la semnarea contractului de finanțare vor trebui sa depună în cont suma de cofinanțare, după care vor primi și grantul în cont, de unde vor face plăți);

 

·         mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

 

Granturi nerambursabile pentru investiții

Se pot acorda pentru IMM-uri care:

 

·         au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

 

·         au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

·         se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

 

·         realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

 

·         dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțîn dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare - se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

 

 

Cheltuieli eligibilitate

 

Microîntreprinderi

●    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale;

●    datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități;

●    cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

●    cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

●    cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

●    cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

●    cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării;

●    cheltuieli pentru plata datoriilor către bugetul statului.

 

 

Granturi nerambursabile pentru capital de lucru

·         cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii, stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;

·         datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

·         cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

·         cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

·         cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

·         cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

·         cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

 

Granturi nerambursabile pentru investiții

 

·         cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

·         cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

·         cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

·         Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

·         cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea/extinderea și/ sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;

·         cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;

 

·         cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

 

Cu aceste fonduri poți achiziționa orice utilaj de construcție NOU de la UTILBEN.  www.utilben.ro/utilaje-noi/

 


Contacteaza-ne

De ce servicii aveti nevoie?

Întrebări și răspunsuri

0 Intrebari

    Comentarii 0 Comentarii

    ( Intra in cont pentru a adauga un comentariu. )