Brat manipulare CAM Brat cu macara montat pe furci 4000kg - BA52824


Brat manipulare CAM Brat cu macara montat pe furci 4000kg - BA52824 de vanzare
Brat manipulare CAM Brat cu macara montat pe furci 4000kg - BA52824 de vanzare

Brat manipulare CAM Brat cu macara montat pe furci 4000kg - BA52824

Cod #224774

Greutate

156 Kg

Putere

An

2023

Ore

-

Brat manipulare CAM Brat cu macara montat pe furci 4000kg - BA52824 de vanzare
Brat manipulare CAM Brat cu macara montat pe furci 4000kg - BA52824 de vanzare

Cod #224774

Greutate

156 Kg

Putere

An

2023

Ore

-

Vezi alte servicii pentru acest echipament

Stivuitor Telescopic Faresin 6.26 Classic 52V - 12 luni garantie

69.33 CP

4700 kg

Stivuitor Telescopic JCB 540-170

74.00 CP

12300 kg

Stivuitor Telescopic Faresin 7.32C Classic 55

75.00 CP

6350 kg

Stivuitor Telescopic Faresin 7.30C Classic 74 V -12 luni Garantie

101.00 CP

6400 kg

Utilaje compatibile